หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมัน

กับการเรียนรู้แบบที่ทันสมัย

 

วัฒนธรรมเยอรมัน

 

หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมันของโรงเรียน PLCประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 8 บทเรียน ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้จะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของวัฒนธรรมเยอรมันและประวัติศาสตร์ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีสำหรับการท่องเที่ยว การศึกษาต่อหรือทำงาน

โดยบทเรียนมีเนื้อหาการเรียน เช่น การคมนาคม ความเป็นอยู่ในเมืองและชนบท สถานที่ท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ทางสังคมและธรรมเนียม อาหาร ประวัติศาสตร์เยอรมัน ประเพณี การซื้อของ เศรษฐกิจและเงิน และอื่นๆอีกมากมาย

 • วัฒนธรรมเยอรมันมีเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 8 บทเรียน
 • ทุกบทเรียนมีแบบทดสอบและข้อสอบ
 • ภาพสไลด์
 • วีดีโอและเสียง
 • การเขียนแบบโฟเนติคและการฝึกฟัง
 • ภาพรวมของการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศเยอรมนี
 • การแนะนำข้อมูลทางออนไลน์

หลักสูตรวัฒนธรรมนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาเยอรมันเพื่อการสอบวัดระดับ A1 เพื่อการยื่นขอวีซ่า โดยผู้เรียนสามารถเลือกเพิ่มหลักสูตรการเรียนวัฒนธรรมเยอรมันของโรงเรียน PLC เข้าไปในหลักสูตรภาษาได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางสังคมและคำศัพท์เพิ่มเติมและตัวอย่างภาษาตามมารยาททางสังคมและแนะนำแหล่งสื่อการเรียนสำหรับการฝึกพูดภาษาเยอรมัน

 

Lernen Sie das Leben in Deutschland kennen: Städte, kultur, geschichte, bildung und mehr!

German Culture course at PLC School

หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรของโรงเรียน PLC ใช้ทั้งสื่อการเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยบางสื่อจะนำเสนอเป็นภาษาเยอรมัน

หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมีเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 8 บทเรียน โดยจะเป็นหลักสูตรแยก หรือเพิ่มเข้าไปในหลักสูตรเรียนภาษาเยอรมันก็ได้

 

ราคาค่าลงทะเบียนเรียน

 

หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมันของโรงเรียนPLCประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 8 บทเรียน โดยผู้เรียนสามารถเลือกที่จะลงทะเบียนเรียนแบบตัวต่อตัว แบบคู่ หรือแบบกลุ่มได้ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 - การเรียนเฉพาะหลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมัน

หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมันของโรงเรียน PLC ผู้เรียนสามารถสำเร็จหลักสูตรนี้ได้ใน 10 หรือ 20 ชั่วโมง

 • หลักสูตรเบื้องต้น (10 ชั่วโมง) – เรียน 1 ชั่วโมงต่อ 1 บทเรียนพร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท
 • หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมันแบบเต็มรูปแบบของโรงเรียนPLC (20 ชั่วโมง) – เรียน 2 ชั่วโมงต่อ 1 บทเรียนพร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท

ทางเลือกที่ 2 - การเพิ่มในบทเรียน

ผู้เรียนสามารถเพิ่มชั่วโมงเรียนหลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมัน 10 ชั่วโมงหรือ 20 ชั่วโมงเข้าไปในหลักสูตรการเรียนภาษาเยอรมันได้ โดยผู้เรียนสามารถผสมผสานทั้งสองบทเรียนเข้าด้วยกันหรืเรียนทีละหลักสูตรได้

 

ใบประกาศนียบัตรสำหรับหลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมัน

 

German Culture Certificate at PLC School

 

หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมันของโรงเรียน PLC นี้ไม่สามารถใช้เพื่อการประกอบการขอวีซ่า ทั้งนี้ใบประกาศนียบัตรของทางโรงเรียนจะใช้สำหรับการผ่านการเรียนเท่านั้น

ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนครบตามหลักสูตรและการทดสอบผ่านสามารถมีสิทธิได้รับใบประกาศนียบัตร

 

หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมันเบื้องต้น

10 ชั่วโมง
 • Example price for a one-to-one class
 • from 00,000 THB per student

หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมันแบบเต็มรูปแบบ

20 ชั่วโมง (การทดสอบ และใบประกาศนียบัตร)
 • Example price for a one-to-one class
 • from 00,000 THB per student

 

หลักสูตรวัฒนธรรม+ภาษาเยอรมัน

 

German Language Courses at PLC School Pattaya

 

Add German as a Foreign Language  เพิ่มการเรียนภาษาเยอรมัน

 

หลักสูตรวัฒนธรรมและภาษาเยอรมันสามารถเรียนไปพร้อมทั้ง2หลักสูตรได้ โดยหลักสูตรภาษาเยอรมันของโรงเรียนPLC จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนการพูด การฟัง และการใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับ A1 เพื่อยื่นขอวีซ่าได้เช่นกัน

+ View German Language Course

หลักสูตรแบบเต็มรูปแบบจะประกอบไปด้วย

 

 • หลักสูตรภาษาเยอรมัน (การเรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ)
 • หลักสูตรภาษาเยอรมันและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับ A1 เพื่อขอวีซ่า
 • หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน (8 บทเรียน)
 • หลักสูตรวัฒนธรรมเยอรมัน  (8 บทเรียน)

หมายเหตุ: หากผู้เรียนต้องการที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนให้ครบตามหลักสูตรและรวมไปถึงการทดสอบ

 

ติดต่อโรงเรียน PLC...

 

ส่งข้อความถึงโรงเรียน PLC:

Online: ส่งชื่อ อีเมล์ และคำถามหรือข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียน PLC จะตอบกลับหรือส่งข้อมูลรายละเอียดแก่ท่าน.

เยื่ยมชมโรงเรียน PLC: โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน ตารางเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ โดยพนักงานของเรามีความเป็นกันเองและการให้คำแนะนำกับผู้เรียน.

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา

 

 • โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น
 • โทร : 038 421 819
 • มือถือ: 086 367 0757
 • แฟกซ์ : 038 360 175

 

 

 

PLC School Branches in Central and North Pattaya

 

Map PLC Pattaya Klang