ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ PLC

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพโดยมีโรงเรียนทั้งหมด 2 สาขาใหญ่ในตัวเมืองพัทยา โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา ก่อตั้งเมื่อปี 2541 อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ และได้ผ่านการประเมิณคุณภาพภายใน ระดับดีมาก เมื่อ ปี 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ทางโรงเรียนเริ่มสอนหลักสูตรภาษาตั้งแต่ ระะดับเริ่มต้น - ระดับสูง (ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (สำหรับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ) การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS TOEFL TOEIC และหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TEFL).

หลักสูตรคอมพิวเตอร์เปิดสอนตั้งแต่ ระะดับเริ่มต้น - ระดับสูง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับการใช้งาน รวมไปถึงการสอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไป

About PLC School - Full details

PLC School Branches in Central and North Pattaya