วีซ่านักเรียนสำหรับชาวต่างชาติ

 

การแนะนำเพื่อน ชาวต่างชาติ

 

หากท่านมีคนรู้จักเพื่อน หรือครอบครัวเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยอยู่ประเทศไทยระยะยาว ท่านสามารถช่วยแนะนำให้ชาวต่างชาติมาทำวีซ่านักเรียนกับทางโรงเรียนได้ 

 • ท่านสามารถช่วยแนะนำการเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซานักเรียนสำหรับชาวต่างชาติได้
 • ท่านสามารถช่วยในการติดต่อทางโรงเรียน PLC และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

ในเว็บไซท์ของทางโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับการทำวีซ่านักเรียนเป็นภาษาอังกฤษในบางกรณีที่ชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ชาวต่างชาตินั้นก็จะไม่สามารถเข้าใจถึงข้อมูลในการเตรียมเอกสารต่างๆ

ดังนั้นหากท่านเป็นเพื่อนกับชาวต่างชาติ โดยท่านสามารถอธิบายข้อมูลต่างๆ ให้ชาวต่างชาติทราบได้ซึ่งทางโรงเรียนได้มีข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นภาษาไทย

 

ภาพรวม

 

ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบเอกสารจำเป็นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอวีซ่า ขั้นตอนต่อไปคือการพิจรณาหนังสือรับรองสถานะวีซ่า (หากได้รับหนังสือรับรองวีซ่าแล้ว) และขั้นตอนที่จำเป็นต่อไปคือทางโรงเรียน PLC จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า

ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียนเรียน (หลักสูตร 6 เดือนและหลักสูตร 1 ปี )

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับกับหลักสูตรและระดับภาษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยผู้เรียนจะได้ทำข้อสอบวัดระดับทักษะทางภาษาเพื่อวัดทักษะความรู้ก่อนเรียนของผู้เรียน ทั้งนี้ทางโรเรียนได้จัดกลุ่มภาษาระดับต้นไว้เพื่อรองรับนักเรียน

หลักสูตรสำหรับการเรียนตัวต่อตัว การเรียนคู่ หรือการเรียนกลุ่ม ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน โดยนักเรียนสามารถเข้าร่วมกลุ่มที่เปิดอยู่แล้วหรือกลุ่มที่กำลังจะเปิดขึ้นใหม่

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนต้องเข้าเรียนและลงชื่อทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบของสำนักตรวจคนเข้าเมือง โดยนักเรียนต่างชาติต้องมีจำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์ที่กำหนดของวีซ่านักเรียน หากนักเรียนต่างชาติท่านใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะถูกยกเลิกวีซ่าโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

Study and Stay in Thailand

Study at PLC School Pattaya

ทุกหลักสูตรและรวมถึงวีซ่านักเรียนจะเป็นไปตามกฏระเบียบและเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ซึ่งอัตราค่าลงทะเบียนเรียนนี้จะรวมค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน โดยขั้นตอนหรือกฏระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะแจ้งผู้สมัครเรียนทุกท่านให้ทราบถึงกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ทราบ

เข้ามาที่โรงเรียน PLC

 

ท่านสามารถแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักชาวต่างชาติให้เข้ามาที่โรงเรียนเพื่อสอบถามรายะเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำวีซ่า

ซึ่งทางโรงเรียน PLC จะแจ้งราคาหลักสูตรต่างๆให้ทราบ เช่น ราคาสำหรับหลักสูตรการเรียนภาษาพร้อมทั้งวีซ่านักเรียนพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ โดยผู้สมัครสามารถดำเนินการสำหรับการทำเอกสารวีซ่าได้ทันที

หากท่านไม่ได้อยู่ในพัทยา (หรือในประเทศไทย) สามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์หรือทางข้อความอีเมลล์

 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ได้รับความนิยม

 

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติของโรงเรียน PLC ได้รับความนิยมมากในหมู่นักเรียนต่างชาติเนื่องจากนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและการสื่อสารเมื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทย สำหรับผู้เริ่มต้นเรียน (New learners) และผู้เรียนระดับต้น (Beginners) สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร Easy Thai (ภาษาไทยง่ายนิดเดียว) เพื่อเป็นการเรียนรู้และการทำความรู้จักกับภาษาไทย เช่น การเรียนคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างประโยคในสถานการณ์ทั่วไป (ซื้อของ ท่องเที่ยว การพบปะพูดคุย เป็นต้น)

 • หลักสูตรภาษาไทยง่ายนิดเดียว - การเรียนแบบกลุ่ม (ผู้เริ่มต้นเรียน (New learners) และผู้เรียนระดับต้น (Beginners)
 • หลักสูตรภาษาไทยง่ายนิดเดียว – การเรียนแบบตัวต่อตัว
 • หลักสูตรภาษาไทยง่ายนิดเดียวและหลักสูตรวัฒนธรรมไทย - การเรียนแบบตัวต่อตัว
หลักสูตรที่เปิดสำหรับนักเรียนวีซ่า ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทยระดับพื้นฐานถึงระดับสูง หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาเยอรมันหรือหลักภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 

ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน

 

หากท่านตัดสินใจที่จะลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนและต้องการวีซ่านักเรียน ขั้นต่อไปคือ ขั้นตอนการสมัครเรียนโดยข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการโดยจะขึ้นอยู่กับที่อยู่ปัจจุบันของท่าน

 

การช่วยเหลือในการสมัครเรียน 

 

โรงเรียน PLC สามารถแนะนำขั้นตอนในการทำวีซ่าและเอกสารจำเป็นต่าง ๆ และเริ่มดำเนินการให้ท่านได้โดยท่านต้องเตรียมเอกสารให้เราดังต่อไปนี้

หากท่านอยู่ในประเทศไทย:

การสมัครเรียนกับโรงเรียน PLC โปรดเตรียมเอกสารดั่งต่อไปนี้:

1. เงินมัดจำค่าลงทะเบียนเรียน 50% ของหลักสูตรที่ลงทะเบียน (สามารถชำระได้ทั้ง เงินสด บัตรเดบิตและบัตรเครดิต) และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • หนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว (เสื้อคอปก) พื้นหลังสีขาวจำนวน 12 รูป
 • สัญญาเช่า (คอนโด อพาร์ทเม้นต์ บ้าน) หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของที่อยู่

2. ทางโรงเรียน PLC จะดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองการทำวีซ่านักเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15-20 วัน)

3. หลังจากที่ทางโรงเรียน PLC ได้มอบเอกสารสำหรับการขอวีซ่าให้ผู้สมัครเรียนแล้ว ผู้สมัครสามารถนำเอกสารนั้นไปยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศของผู้สมัครหรือในประเทศลาว (หมายเหตุ: สถานเอกอัครราชทูตบางประเทศอาจะปฏิเสธการขอวีซ่านักเรียนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายและข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ โปรดสอบถามทางโรงเรียนเพื่อให้คำแนะนำ) จากนั้นผู้สมัครจะได้รับวีซ่าประเภทพักอาศัยชั่วคราว – เพื่อการศึกษา หรือ non ED ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับจุดประสงค์เพื่อการศึกษา

โดยวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 90 วัน และนักเรียนสามารถต่อวีซ่าได้ครั้งละ 90 วันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท) โดยไม่ต้องออกนอกประเทศไทย ซึ่งนักเรียนสามารถต่ออายุวีซ่าได้จนครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับวีซ่านักเรียน หากนักเรียนต้องการต่อวีซ่านักเรียนโปรดติดต่อทางโรงเรียน

หมายเหตุ: ประเทศดังต่อไปนี้จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนที่ประเทศของตนเท่านั้น: ประเทศอินเดีย ประเทศจีน ประเทศในตะวันออกกลาง และบางประเทศจากทวีปแอฟฟริกา

หากผู้สมัครเรียนมาจากประเทศดังกล่าวทางโรงเรียนจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษและต้องมีการรับรองการแปล ดังนี้

 • หลักฐานแสดงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สเตทเมนท์จากธนาคารเพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายของตัวเองในประเทศไทยได้
 • ประวัติการศึกษา (ประกาศนียบัตร และ/หรือ ปริญญาบัตร)

หากผู้สมัครเรียนไม่ได้อยู่ในประเทศไทย:

โปรดตรวจสอบกับทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศของท่านเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม หากท่านประสงค์ยื่นวีซ่าประเภท non-ED ก่อนที่จะเข้าประเทศไทยจะต้องใช้เอกสารดังนี้:

 • หลักฐานการสมัครเรียนกับโรงเรียน PLC ที่มีลายมือชื่อของผู้สมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีการลงชื่อรับรอง
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว (เสื้อคอปก)
 • เงินมัดจำจำนวน 50% และหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนกับฝ่ายบัญชีของโรงเรียน
 1. ถ่ายเอกสารสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับและลงชื่อของผู้สมัคร – โปรดลงชื่อในบริเวณพื้นที่ว่างแล้วสแกนส่งมาที่อีเมล์ของโรงเรียน
 2. จากนั้นทางโรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มการสอบประวัติและใบสมัครเรียนให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดและส่งกลับมาที่โรงเรียน
 3. สแกนรูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว (เสื้อคอปก) แล้วส่งมาที่อีเมล์ของโรงเรียน

เมื่อทางโรงเรียนได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 20 วัน.

จากนั้นทางโรงเรียนจะเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้สมัครเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศของผู้สมัครโดยจะมีค่าส่งไปรษณีย์และรูปประมาณ 1,600 บาทหรือมากกว่านั้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานที่รับปลายทาง และเมื่อทางโรงเรียนส่งเอกสารให้ผู้สมัครแล้ว ผู้สมัครต้องแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วให้กับทางสถานทูตหรือกงสุลไทยในประเทศของท่าน โดยระยะเวลาในการส่งเอกสารประมาณ 10 วันทำการ.

 

ติดต่อโรงเรียน PLC...

contact email 

ส่งข้อความถึงโรงเรียน PLC:
 

Online: ส่งชื่อ อีเมล์ และคำถามหรือข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียน PLC จะตอบกลับหรือส่งข้อมูลรายละเอียดแก่ท่าน.

เยื่ยมชมโรงเรียน PLC: โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน ตารางเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ โดยพนักงานของเรามีความเป็นกันเองและการให้คำแนะนำกับผู้เรียน.

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา

 

 • โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น
 • โทร : 038 421 819
 • มือถือ: 086 367 0757
 • แฟกซ์ : 038 360 175

 

 

 

PLC School Branches in Central and North Pattaya

 

Map PLC Pattaya Klang