book shelf

ร้านค้าของโรงเรียนพีแอลซี – สื่อการเรียน

 

โรงเรียน PLC มีหนังสือเรียนและสื่อการเรียน สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนเสริมบทเรียนด้วยตนเอง ซึ่งสามารถซื้อหนังสือเรียนและการเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน หากผู้เรียนไม่ได้อยู่ในพัทยาผู้เรียนสามรถสั่งซื้อหนังสือจากทางโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะจัดส่งสื่อการเรียนให้ (โดยมีค่าจัดส่ง) ผู้เรียนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โรงเรียน PLC พัทยากลางเพื่อดูหนังสือและสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง.

การเรียนแบบผสมผสาน – ภาษาอังกฤษ

หนังสือเรียนฉบับล่าสุดถูกออกแบบสำหรับการเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนจะได้รับสื่อการเรียนรู้มากพอสำหรับการเรียนด้วยตนเองเมื่อไม่ได้เข้าชั้นเรียน เช่น วีดีโอ เสียง แบบฝึกหัด และการทดสอบด้วยตนเอง รวมทั้งสื่อการเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ที่บ้านหรืออาจเพิ่มเวลาเรียนเพื่อฝึกฝนในชั้นเรียนได้ด้วยสื่อการเรียน.

บางหลักสูตรของโรงเรียน PLC มีการให้คำแนะนำจากครูผู้สอน ซึ่งนักเรียนไม่ต้องเข้าชั้นเรียนหรือมาที่โรงเรียนแต่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามหนังสือเรียนและสื่อการเรียนออนไลน์ได้ที่บ้านโดยมีครูผู้สอนแนะนำผ่านทางอินเทอร์เน็ต นักเรียนสามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกและเรียนได้ตามความต้องการ.

 

ระดับการเรียนของนักเรียน – ภาษาอังกฤษ

 

หากผู้เรียนต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการต้องทราบระดับทางภาษาของผู้เรียนเพื่อที่จะได้รับสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียน

เมื่อทราบระดับแล้วโรงเรียน PLC จะแนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนที่เหมาะสมตามระดับ CEFR และเป้าหมายของการเรียน.

แบบฝึกหัดสำหรับการทดสอบหากเป้าหมายของผู้เรียนคือการเรียนเพื่อทดสอบ ผู้เรียนสามารถซื้อแบบฝึกหัดสำหรับการทดสอบออนไลน์เพื่อช่วยให้คุ้นเคยกับข้อสอบ โดยผู้เรียนสามารถซื้อและศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน หรือเพิ่มแบบฝึกหัดที่ซื้อนี้เข้ากับหลักสูตรที่กำลังเรียนกับทางโรงเรียน PLC.

 

สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร – ภาษาอังกฤษ

 

ผู้เรียนสามารถเลือกซื้อหนังสือเรียนได้ตามระดับทางภาษาและเป้าหมายหรือจุดประสงค์ขอการเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสื่อการเรียนแบบเสริม หรือสื่อการเรียนสำหรับหลักสูตรออนไลน์.

 • หนังสือเรียน (ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง)
 • กิจกรรมการเรียนรู้/หนังสือแบบฝึกหัด
 • หนังสือเรียนแบบเสริม (ไวยากรณ์ หรือ คำศัพท์)
 • หนังสืออิเล็คโทรนิคหรือรูปแบบดิจิตอลขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน

ขั้นตอนแรกจะเป็นการยืนยันประเภทการเรียนของผู้เรียน โดยทางโรงเรียน PLC สามารถแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรและราคาเมื่อทราบเป้าหมายและระดับความรู้ของผู้เรียนแล้ว.

Exam Practice and Preparation
การสอบวัดระดับการเรียนแบบออนไลน์ของอ็อกซ์ฟอร์ด (ภาษาอังกฤษ)
ราคา 300 บาทต่อครั้ง
 • การจัดเตรียมโดยทางโรงเรียน PLC
 • สามารถทดสอบออนไลน์ที่ไหนก็ได้ (ที่บ้านหรือที่โรงเรียน PLC)
 • สามารถทำข้อสอบเมื่อไรก็ได้
 • คะแนนสอบมีการตรวจสอบคะแนนแบบอัตโนมัติ
 • คะแนนสอบรวมทั้งหมดจะให้อ้างอิงตามระดับ CEFR
 • ข้อสอบสำหรับเด็ก (อายุ 7-12 ปี)
วิธีการสั่งซื้อ:
 • สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยและในเอเชียที่ต้อการสอบวัดระดับออนไลน์สามารถเข้ามาที่โรงเรียน PLC หรือสามารถโทรศัพท์หรืออีเมล์การจองสำหรับการสอบได้.
 • ชำระค่าทำเนียมสอบ
 • ข้อสอบพร้อมสำหรับการทดสอบ
 • สามารถทำข้อสอบได้เมื่อพร้อม
แบบฝึกหัดข้อสอบแบบออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)
ราคาข้อสอบขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของชุดข้อสอบ หากผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากทางโรงเรียน.
 • การจัดเตรียมโดยทางโรงเรียน PLC
 • สามารถทดสอบออนไลน์ที่ไหนก็ได้
 • คะแนนสอบมีการตรวจสอบคะแนนแบบอัตโนมัติ
 • สามารถเพิ่มในหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
วิธีการสั่งซื้อ:
 • สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยและในเอเชียที่ต้อการสอบวัดระดับออนไลน์สามารถเข้ามาที่โรงเรียน PLC หรือสามารถโทรศัพท์หรืออีเมล์การจองสำหรับการสอบได้.
 • ชำระค่าทำเนียมสอบ
 • ข้อสอบพร้อมสำหรับการทดสอบ
 • สามารถทำข้อสอบได้เมื่อพร้อม
English Course Materials
ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ – สื่อการเรียนแบบผสม (หนังสือเรียน ดีวีดี และออนไลน์)
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน – สื่อการเรียนแบบผสม (หนังสือเรียน และดีวีดี)
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน – เน้นไวยากรณ์และทำแบบฝึกหัด (หนังสือเรียน)
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ – เรียนไวยากรณ์ด้วยตัวเอง (หนังสือเรียน)
ภาษาอังกกฤษสำหรับงานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ - สื่อการเรียนแบบผสม (หนังสือเรียน ดีวีดี และออนไลน์)
หลักสูตรการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน – สื่อการเรียนแบบผสม (หนังสือเรียน ดีวีดี และออนไลน์)
วิธีการสั่งซื้อ:
 • เข้ามาที่โรงเรียน PLC
 • โทรศัพท์หรืออีเมล์หากอยู่ในประเทศไทยหรือเอเชีย
 • ชำระเงิน
 • รับหนังสือเรียนที่โรงเรียน PLC หรือ.ให้ทางโรงเรียนจัดส่งหนังสือให้.

 

สื่อการเรียนรู้ – ภาษาไทย

 

ในเวลานี้สื่อการเรียนภาษาไทยของทางโรงเรียนยังไม่มีในระบบออนไลน์ หรือเรียนด้วยตัวเอง.

Thai Course Materials
General Thai Language
ผู้เรียนที่ลงเรียนกับทางโรงเรียนจะได้รับหนังสือเรียน.
โดยครูผู้สอนสามารถช่วยแนะนำเกี่ยวกับสื่อหรือหนังสือต่างๆ ซึ่งหาซื้อได้ภายนอก หากผู้เรียนต้องการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง.

 

PLC School Polo Shirts

เสื้อโปโลของโรงเรียน PLC

 
เสื้อโปโลสีกรมท่า
เสื้อโปโลคุณภาพดี ติดตราสัญลักษณ์โรงเรียนที่ด้านหน้า และชื่อโรงเรียนที่ด้านหลังและชายแขนเสื้อ.
ไซส์ S – L – 500 บาท   ไซส์ XL – 600 บาท
สั่งซื้อ: ซื้อได้ที่โรงเรียน PLC หรือให้ทางโรงเรียนจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (เพิ่มค่าจัดส่ง)
PLC School Bags

กระเป๋าโรงเรียน PLC

 
กระเป๋าโรงเรียนพีแอลซี (สีดำ)
กระเป๋าขนาดพอเหมาะเปิดปิดด้วยซิป พร้อมหูหิ้วและสายสะพาย พิมพ์โลโก้ PLC ราคาใบละ.
350 บาท
วิธีการสั่งซื้อ: สั่งซื้อได้ที่โรงเรีย PLC
PLC Notebooks

สมุด PLC

 
สมุดเปล่า
สมุดสำหรับจดบันทึกการเรียน โดยปกด้านในมีตารางสำหรับบันทึกตารางเรียนและข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงเรียน.
ราคาเล่มละ 30 บาท
สามารถสั่งซื้อได้ที่โรงเรียน PLC

ติดต่อโรงเรียน PLC...

contact email 

ส่งข้อความถึงโรงเรียน PLC:
 

Online: ส่งชื่อ อีเมล์ และคำถามหรือข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียน PLC จะตอบกลับหรือส่งข้อมูลรายละเอียดแก่ท่าน.

เยื่ยมชมโรงเรียน PLC: โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน ตารางเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ โดยพนักงานของเรามีความเป็นกันเองและการให้คำแนะนำกับผู้เรียน.

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา

 

 • โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น
 • โทร : 038 421 819
 • มือถือ: 086 367 0757
 • แฟกซ์ : 038 360 175

 

 

 

PLC School Branches in Central and North Pattaya

 

Map PLC Pattaya Klang